ΑΚΤΙΝΑ ΣΤΕΡΕΑΣ A.E.- Balance sheet 2012 (pdf)  
ΑΚΤΙΝΑ ΣΤΕΡΕΑΣ A.E.- Balance sheet 2013 (pdf)  
ΑΚΤΙΝΑ ΣΤΕΡΕΑΣ A.E.- Balance sheet 2014 (pdf)  
ΑΚΤΙΝΑ ΣΤΕΡΕΑΣ A.E.- Balance sheet 2015 (pdf)  
   
   
Contact information:  
  Tel.Number:  +30.2810370440  
  Fax.Number: +30.2810370449  
  Email :       info@actinastereas.gr